Nemcsak a munkaviszony fennállása során, de már a toborzás-kiválasztás lebonyolításakor számos személyes adat kerül a munkáltató kezébe!

Ezeknek a kezelésére és nyilvántartására szigorú törvényi szabályozások vonatkoznak. 

Összegyűjtöttük Önnek a legfontosabb kérdéseket a munkavállalók személyes adatainak kezelésére vonatkozóan, hogy teljes körűen megfeleljen a törvényi előírásoknak!Ismerje meg a leglényegesebb szabályokat a személyes adatok kezelésére és felhasználására vonatkozóan!

Milyen adatok
tartoznak a személyes adatok körébe?
Személyes
adatnak minősül az érintettel kapcsolatba hozható adat, így az érintett neve,
azonosító jele, továbbá fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális
vagy szociális azonosságára jellemező ismeret. Továbbá a személyes adatok
körébe tartozik az érintett adataiból levonható és az érintettre vonatkozó következtetés.

Milyen elveket
kell szem előtt tartania a személyes adatok kezelésekor?
Személyes
adatokat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség
teljesítése érdekében kezelhet a munkáltató! Ez azt jelenti, hogy az
adatkezelés minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának,
illetve az adatfelvételnek és a kezelésnek tisztességesnek és a törvény által
meghatározott elvek alapján kell megvalósulnia.

Milyen
személyes adat kezelhető és mennyi ideig?
Csak
olyan személyes adat kezelhető, amely a célok eléréséhez és megvalósulásához
elengedhetetlen. Továbbá a dolgozók személyes adatait a munkáltató csak a cél
megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelheti.

Milyen
szabályokat szükséges még szem előtt tartania a munkavállalói személyes
adatainak kezelésekor?
 • A
  személyes adatok kezelésére a munkavállaló a hozzájárulását a különleges adatok
  kivételével szóban is megadhatja, de célszerű az írásbeli hozzájárulás, amely
  megfelelő tájékoztatáson alapul.
 • Az
  adatkezelést úgy kell megvalósítani, hogy az biztosítsa az érintettek
  magánszférájának védelmét.
 • Az
  adatokat megfelelő intézkedéssel védeni kell, hogy ne történjen jogosulatlan
  hozzáférés, adatváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés,
  megsemmisítés, hozzáférhetetlenné válás.
 • Az
  elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai
  megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok
  közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők,
  kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi.
 • A
  munkáltató a munkavállalóra vonatkozó tényt, adatot harmadik személynek csak a
  munkavállaló hozzájárulásával vagy a törvényben meghatározott szerint adhat át.
  A munkáltató olyan sajátos esetben adhatja át a munkavállaló személyes adatait
  harmadik félnek, amikor az átadás célja a munkaviszonyból származó munkáltatói
  kötelezettség teljesítése pl.: bérszámfejtés. Ekkor előzetesen tájékozatni kell
  a munkavállalót.
 • A
  munkavállalóra vonatkozó adatok statisztikai célra felhasználhatóak és
  munkavállaló hozzájárulása nélkül, de személyazonosításra alkalmatlan módon
  statisztikai célú felhasználásra átadhatóak.

Feleljen
meg a törvényi szabályozásnak és tartson lépést a kor informatikai fejlődésével!

Csökkentse az adminisztrációs terheket egy innovatív megoldással! Ismerje meg a
hrMaster AdatKözpont dolgozói nyilvántartás modult, melyben a személyes és munkaügyi
adatokat a legnagyobb biztonságban kezelheti a jogosultságkezelési és
adattitkosítási funkciónak köszönhetően.

Kérdése van? Vegye fel velünk a kapcsolatot!

INFORMÁCIÓ/ CONTACT US!