Erre ügyeljen a munkaidő-beosztás elkészítésekor!

Mit jelent a munkaidő-beosztás?
Kinek a felelőssége ennek elkészítése? Mire kell kiemelt figyelmet fordítani,
hogy megfeleljünk a törvényi szabályozásnak?  Önben is felmerültek már ezek a kérdések?
Olvassa el bejegyzésünket és ismerje meg a legfontosabb kérdésköröket a
munkaidő-beosztással kapcsolatban!Mi a
különbség a munkarend és a munkaidő-beosztás között?
A munkarend  mutatja meg, hogy a munkaidőt, milyen szabályok szerint szervezhetjük meg. Bár a két fogalom – munkarend és a munkaidő-beosztás – rendkívül
szorosan kapcsolódik egymáshoz, nem említhetjük egymás szinonimájaként. A munkarend lényege, hogy a munkavállaló
a munkaidő-beosztást a munkarend által megállapított szabályok szerint írhatja
elő a munkavállalója számára. Ez azt jelenti, hogy míg a munkarend normatív jelleggel előírt szabályok összessége,
addig a munkaidő-beosztást ezen szabályok alapján a munkáltató egyedileg határozhatja meg. A munkaidő-beosztás tehát az egyes naptári napok jellegének
meghatározása, annak érdekében, hogy a munkavállaló munkavégzési kötelezettségének eleget tegyen. A munkaidő-beosztás nemcsak a munkavégzéssel kapcsolatos
munkaidő kijelölését, hanem a munkavégzés alóli mentesülések (pihenőidők)
beosztását is jelenti.

Mire kell figyelni a munkaidő-beosztás elkészítésénél?
 • A munkaidő-beosztás
  tehát a munkaidő, és a munkavégzés alóli mentesülések kijelölését jelenti. A
  munkavégzési kötelezettség alóli mentesüléssel kapcsolatban meg kell határozni
  annak jogcímét is, így pl.: napi pihenőidő, heti pihenőnap, többletmunkavégzést
  kiegyenlítő szabadidő stb.
 • A munkaidő
  beosztásának joga
  a munkáltatóé meghatározott korlátok között. A törvény
  mellett a kollektív szerződés, és a munkaszerződés is korlátok közé szoríthatja
  a munkáltatót a jogának gyakorlása közben.
 • Az
  általános szabály a munkaidő beosztással kapcsolatban
  az, hogy a munkáltató
  a munkaidőt az egészséges és biztonságos munkavégzés követelményére, illetve a
  munka jellegére tekintettel osztja be.
 • Fontos megemlíteni a méltányos mérleges elvét a felek együttműködési, illetve a
  rendeltetésszerű, jóhiszemű és tisztességes joggyakorlásra vonatkozó
  kötelezettsége mellett. A munkáltató nem hozhat olyan intézkedést a munkaidő
  beosztása során, amely a munkavállalója számára aránytalan sérelemmel járna.

Mit jelent az általános munkarend és az egyenlőtlen munkaidő-beosztás?
Az általános munkarendben a munkáltató a munkavállaló számára a
munkaidőt hétfőtől péntekig osztja be, így szombat és vasárnap a pihenőidő. A
munkavállaló a munkaszüneti napokra mentesül a rendelkezésre állási és
munkavégzési kötelezettsége alól.
A munkáltató a munkavállaló
munkaidejét az általánostól eltérő módon
is beoszthatja, amely azt jelenti, hogy egyrészt a heti pihenőidő kerül
egyenlőtlen beosztásra, másrészt az egyes munkanapok. A munkaidő egyenlőtlen
beosztásának azonban előfeltétele a munkaidőkeret
vagy elszámolási időszak
alkalmazása.

Hogyan kell közölni a munkaidő-beosztást a munkavállalók számára?
A munkáltató köteles a
munkaidő-beosztást egy heti tartalommal,
egy héttel korábban
közölni a munkavállaló számára. A munkaidő-beosztás
közlése során személyre szóló
tájékoztatási kötelezettség
is fennáll. Ez utóbbi azt jelenti, hogy csak
akkor fogadható el olyan megoldás, amely egy munkavállalói csoportnak közli a
beosztás adatait, ha megállapítható, hogy a közlés melyik munkavállalóra
vonatkozik. A kollektív szerződés
eltérhet a törvénytől
, így a munkaidő-beosztás közlésére vonatkozó
határidőre, és a beosztás módosítására is eltérő szabályok vonatkozhatnak.

Lehetőség van a munkaidő-beosztás módosítására is,
abban az esetben, ha a munkáltató gazdálkodásában vagy működésében előre nem
látható körülmény következik be. Ebben az esetben a munkaidő-beosztást legalább négy nappal korábban módosíthatja
a munkáltató. A módosításkor
munkanapot pihenőnappal cserélhet fel, vagy elrendelhet az adott munkanapra
vonatkozóan hosszabb vagy rövidebb munkaidőt. A munkáltató vagy a munkavállaló
kezdeményezésére, közös megállapodás alapján is módosítható a
munkaidő-beosztás.A munkaidő-beosztások elkészítésére ma már korszerű informatikai megoldások állnak a HR szakemberek rendelkezésére, amelyek nagymértékben megkönnyítik a feladat ellátását. Többek között ilyen innovatív megoldást kínál a hrMaster Munkaügyi nyilvántartás alkalmazása, mellyel nemcsak a munkaidő-beosztások elkészítése, de a munkavállalók személyi és munkaügyi adatainak nyilvántartására, kezelésére is lehetőség nyílik.

Kérdése van? Vegye fel velünk a kapcsolatot!

INFORMÁCIÓ/ CONTACT US!