Összefoglaltuk a munkaidőkeret legfontosabb szabályait!Mi is a munkaidőkeret? Mikor szükséges az alkalmazása? Hogyan kell megállapítani? Tudjon meg minden fontos információt a munkaidőkeretről!

A munkáltató a munkavállaló által kötelezően teljesítendő munkaidőt munkaidőkeretben is megállapíthatja. A munkaidőkeret alkalmazásakor a munkáltatónak lehetősége van a teljesítendő munkaidőt egy hosszabb időegység alapulvételével megadni a dolgozó számára. Ez azt jelenti, hogy a munkavállalónak a napi munkaidőt egy megadott hosszabb időegység alatt átlagban kell ledolgoznia.
Ki határozza meg a munkaidőkeret tartalmát és időpontját? 
Mind a munkaidőkeret tartalmát, illetve a kezdő és befejező időpontját a munkáltató határozza meg írásban. A munkaidőkeret megállapítása történhet olyan módon is, hogy eltérő rendelkezésig az eredetileg meghatározott munkaidőkeret folyamatosan újrakezdődik. 
Módosítható-e a már megállapított munkaidőkeret? 
Amennyiben a megállapított munkaidőkeret kezdetét vette, a tartama nem módosítható, pontosabb csak lerövidíthető. Ebben az esetben a munkavállaló által teljesített többlet munkaidőt rendkívüli munkaidőként, kevesebb munkaidőt az általános szabályok szerint kell elszámolni. 
Milyen hosszú lehet a munkaidőkeret tartama? 
  • Általános esetben: legfeljebb 4 hónap (16 hét), amely legfeljebb 6 hónapra (26 hétre) növelhető. 
  • A kollektív szerződés, ha azt technikai vagy munkaszervezési okok indokolják a munkaidőkeretet 12 hónapban (52 hétben) írhatja elő. 
  • A fiatal munkavállalóknak egy heti munkaidőkeret állapítható meg. 
Hogyan kell megállapítani a munkaidőkeretet?
A munkaidőkeret tartamát hónapban vagy hetekben kell megállapítani. A munkaidőkeret számításánál kizárólag a naptárt kell figyelembe venni. Ez azt jelenti, hogy a havi munkaidőkeret sem csak elsején kezdődhet, hanem a hónapban akár 10-én is. 
Hogyan kell figyelembe venni a távollétet?
Két lehetőséget határoz meg a törvény: 
  • A munkáltató a teljesítendő munkaidő megállapításánál figyelmen kívül hagyja a távollét tartamát (ez lehetséges előre látható szabadság esetén, vagy utólag a munkaidőkeret lezárását követően). 
  • A munkáltató a távollét tartamát az adott munkanapra irányadó beosztás szerinti napi munkaidő mértékével is számításba veheti, mintha a munkavállaló munkát végzett volna. 
A távollét tartamát a beosztás szerinti munkaidő, vagy ha nem volt a munkaidő beosztva, a napi munkaidő tartamával kell figyelmen kívül hagyni vagy számításba venni.

Kérdése van? Vegye fel velünk a kapcsolatot!

INFORMÁCIÓ/ CONTACT US!